Tipu Hauora

   Praktijk voor Holistische Coaching en Therapie

Ergotherapie

Ik ben sinds 1987 Ergotherapeut en als zodanig ook erkend en gekwalificeerd. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Mijn expertise ligt op het gebied van de kinderrevalidatie en de jongerenpoli, in de leeftijd van 0-4 jaar (baby's en peuters),4-6 jaar (kleuters), 6-18 jaar (schoolgaande jeugd) en 16-25 jaar (jongeren).  
Om 'up-to-date' te blijven volg ik regelmatig cursussen, opleidingen en workshops, zodat ik van de nieuwste inzichten en mogelijke behandelmethodes op de hoogte ben en deze kan toepassen. 

Voor meer informatie over mijn kennis, vaardigheden en specialisaties verwijs ik naar mijn CV.


Onderstaande beschrijving is van de website van Ergotherapie Nederland:

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.

Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheids)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken.

Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog wél kan. De behandeling kan bestaan uit:

  • oefenen
  • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
  • het inzetten van een hulpmiddel
  • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

De ergotherapeut adviseert en traint zodanig dat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen. Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kunnen mensen (langer) thuis functioneren.

Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.

Voor jongeren en kinderen klik hier