Tipu Hauora

   Praktijk voor Holistische Coaching en Therapie

Ergotherapie 

Zijn er beperkingen dan wel problemen met de handfunctie, met het schrijven? 

Dan kan Ergotherapie je daarbij ondersteunen en verder op weg helpen en zonodig adviezen geven aan jou en jouw omgeving. Ik ben een kei in het tackelen van schrijfproblemen, aan de hand van testjes en taakjes zie ik direct waar het probleem zit en hoe hier aan te werken. Daarvoor heb ik een speciaal behandelprogramma wat gericht is op het schrijven en voor de handfunctie. 

Misschien heb je moeite met je (zit)houding, vind je bewegen best lastig of heb je last van verminderde dan wel extra zintuigelijke prikkelverwerking. Ook daar kan Ergotherapie je bij ondersteunen.

Voor meer informatie kan jij of je ouders contact met mij op nemen.  


Ergotherapie informatie voor ouders

    Bij kinder-ergotherapie ligt de nadruk op het systeem van het kind, het gezin, familie, vriendjes, onderwijzers en andere personen die betrokken bij het kind. En ook op de ontwikkeling en het leren. Opvoed- en onderwijskundige kennis en vaardigheden zijn van belang 

Ik ben sinds 1987 Ergotherapeut en als zodanig ook erkend en gekwalificeerd. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.In de tijd dat ik mijn kennis en vaardigheden ontwikkelde was er nog geen erkende specialisatie voor de kinderen. Ik ben sinds 1988 werkzaam in de kinderrevalidatie en heb dan ook veel (ergotherapeutische) ervaring op dit gebied. Ik heb de juiste kennis en vaardigheden die binnen deze specialisatie nodig zijn. Naast Best-Practise ben ik ook bekend met de wetenschappelijke onderbouwing, Evidence Based, van verschillende ergotherapeutische behandelmethodes binnen de kinderrevalidatie. 

Om 'up-to-date' te blijven volg ik regelmatig cursussen, opleidingen en workshops, zodat ik van de nieuwste inzichten en mogelijke behandelmethodes op de hoogte ben en deze kan toepassen. 

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn CV. Voor algemene informatie over Ergotherapie zie 'aanbod algemeen' of klik hier.

Onderstaande beschrijving is van Ergotherapie Nederland:

Kinder-ergotherapie is een erkende specialisatie binnen ergotherapie. Er is een beroepsprofiel ontwikkeld om tot een beschermde en erkende specialisatie te komen. In het profiel staat beschreven in welk opzicht de kinder-ergotherapeut afwijkt van de beroepspraktijk van de generalistische ergotherapeut. Bij kinder-ergotherapie ligt de nadruk op:

  • het systeem van het kind: zoals ouders, het gezin, familie, vriendjes, onderwijzers en andere personen die betrokken zijn bij het kind
  • de ontwikkeling en het leren. Opvoed- en onderwijskundige kennis en vaardigheden zijn van belang bij de uitoefening van het beroep ergotherapie met kinderen.

Bovenstaande punten zijn herhaaldelijk aan de orde gekomen in mijn werk als Ergotherapeut binnen het Team Schoolgaande Jeugd, van het Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden (nu Basalt Revalidatie leiden).