Tipu Hauora

   Praktijk voor Holistische Coaching en Therapie

Mijn competenties als energetisch therapeut

1. Ik heb specifiek bij de behandelwijze behorende competenties, onder andere:

  • Inzicht in diverse voor energetische therapie relevante vormen van bewustzijn, waarnemen en voelen en voldoende kennis om dit in een sociaal-culturele en historische context te plaatsen
;
  • Empathisch vermogen, kennis en vaardigheid om met cliënten zinvol te communiceren over hun klachten en over de vorm van hulpverlening die daarbij geboden kan worden;
  • Attitude, vaardigheid en ervaring om energetisch therapeutische behandelingen bij cliënten op een efficiënte en effectieve wijze toe te passen;
  • Belangstelling voor de hele persoon in haar/ zijn psychosociale, culturele en spirituele context met aandacht voor het levensverhaal en daarbij horende zingevingsvragen en vaardigheden om hierin adequaat begeleiding en hulp te bieden.

2. Ik heb Medische Basiskennis (MBK): ik kan de hulpvraag waar nodig in een medisch kader plaatsen en eventueel tijdig onderkennen en verwijzen bij medische problemen die verdere behandeling vereisen.

3. Ik heb Psychosociale Basiskennis (PsBK): ik kan zo nodig adequaat ingaan op psychosociale problematiek en tijdig onderkennen en verwijzen voor psychische problemen die verdere behandeling vereisen.

4. Ik heb Algemene Basiskennis (ABK): algemene basiskennis; kennis over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, wetgeving en gezondheidsethiek (ethische gedragscodes, praktijkrichtlijnen).


Nieuwsgierig naar mijn ervaring, opleiding en accreditaties? Klik dan hier.