Tipu Hauora

Praktijk voor Holistische Coaching en Therapie

Welkom 

     Voor dynamiek en interactie met jouw omgeving

Tipu Hauora, praktijk voor Holistische Coaching, Energetische Therapie en Ergotherapie biedt de mogelijkheid om te groeien binnen jouw eigen mogelijkheden en in balans te komen met de dynamiek en interactie met jouw omgeving. 

Tipu Hauora staat voor een unieke manier van begeleiden en behandelen van jouw vraag en jouw doel, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel Ergotherapeutische, Cognitieve als ook Energetische behandelwijzen. Hierbij staat voorop dat jij de eigen regie blijft (be)houden in het behalen van jouw doel(en).


Collega Janneke Cooijmans van praktijk SensiKids (www.praktijksensikids.nl) verwijst ouders naar mijn praktijk vanwege de zeer lange wachtlijst bij haar praktijk en het niet meer aannemen van nieuwe cliënten

Ik hanteer een vergelijkbare behandelmethode met dezelfde uitgangspunten: een unieke holistische benadering en begeleiding. Zie Aanbod en Over Ivette voor informatie.