Energetische Ergotherapie


-een complementaire manier van behandelen-

Bij Energetische Ergotherapie wordt de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten bevordert. Niet de ziekte wordt behandeld maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. 


Naast de ergotherapeutische benaderingswijzen, die gericht is op de woon- leef- en werksituatie, waarbij het gaat om de handelingen en de uitvoeringen in het dagelijks leven wordt er ook gebruik gemaakt van Cognitieve benaderingswijzen. Cognities zijn gedachten en processen in ons brein, de kennis die door verstand en waarneming worden verworven. Cognities kan ons handelen en het uitvoeren van dagelijkse handelingen beïnvloeden, dit kan positief dan wel negatief zijn. 


Voor de interactie met de omgeving wordt er ook gebruik gemaakt van benaderingswijze die vallen binnen de Sensorische Integratie (zintuigelijke prikkelverwerking), Hoogsensitiviteit en de Energetische behandeling.


Een Energetische behandeling kan helpen in vele omstandigheden. Dit varieert van lokale pijnklachten van bijvoorbeeld het bewegingsapparaat, spijsverteringsproblemen en hoofdpijn tot ondersteuning bij een chronische ziekte of het verwerken van trauma of verlies. Begeleiding bij ontwikkelings- of veranderingstrajecten, die gepaard kunnen gaan met lichamelijke processen of innerlijke onrust, zijn ook mogelijk.


Bij Tipu Hauora wordt er met verschillende energetische therapievormen gewerkt, die elk hun eigen accenten hebben. 

De behandeling kan preventief (voorkomen van), curatief (genezend) of palliatief zijn (verzachting of verlichting).

Ik behandel alleen als de aard van de acute of chronische symptomen zodanig is dat een energetische behandeling verantwoord is. 

Voor meer informatie over mijn kennis, vaardigheden en specialisaties verwijs ik naar mijn Curriculum Vitae.* Ik ben geen vervanging voor je huisarts; dat blijft de eerste persoon om te raadplegen bij (ernstige) gezondheidsklachten.Wel kan ik aanvullend, verbredend en verdiepend aan diens zorg zijn.

Ergotherapie


-voor dagelijkse activiteiten-

Mijn expertise ligt op het gebied van de kinderrevalidatie en de jongerenpoli, in de leeftijd van 0-4 jaar (baby's en peuters),4-6 jaar (kleuters), 6-18 jaar (schoolgaande jeugd) en 16-25 jaar (jongeren).
Om 'up-to-date' te blijven volg ik regelmatig cursussen, opleidingen en workshops, zodat ik van de nieuwste inzichten en mogelijke behandelmethodes op de hoogte ben en deze kan toepassen. Voor meer informatie over mijn kennis, vaardigheden en specialisaties verwijs ik naar mijn Curriculum Vitae.


Onderstaande beschrijving is van de website van Ergotherapie Nederland:

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.

Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheids)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken.


Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog wél kan. De behandeling kan bestaan uit:

 • oefenen
 • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
 • het inzetten van een hulpmiddel
 • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
 • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden


De ergotherapeut adviseert en traint zodanig dat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen. Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kunnen mensen (langer) thuis functioneren. 

Holistische Coaching


-jouw interactie met de omgeving-

Holistische Coaching is erop gericht om duidelijk te krijgen waar jij mogelijk beperkingen ervaart in jouw interactie met je omgeving.

Deze interactie is dynamisch, altijd aanwezig en bepaalt voor een groot deel jouw gedrag met en naar anderen toe. Bij Tipu Hauora begeleid ik volwassenen van alle leeftijden, zowel privé als zakelijk. Wat wil je in je leven anders ervarenen en bereiken en hoe plaats je dat in het geheel van jouw leven? Waar zitten de overeenkomsten en tegenstellingen, zijn er misschien onderlinge verbanden die deze interactie beïnvloeden?

Bij Tipu Hauora wordt er naast verschillende coachingstechnieken ook gebruik gemaakt van de energetische en sprituele processen die van invloed zijn op de interactie met de omgeving. Door mijn aangeboren hoogsensitiviteit ben ik in staat om tijdens de gesprekken zeer helder en aquraat aan te voelen waar precies het knooppunt zit. Het gaat er dan om wat je daarvan kunt leren en toepassen in de huidige situatie, zodat je juist de mogelijkheden en winst van de interactie of situatie ervaart. 


Mijn expertise ligt op het gebied van: 

 • Belasting-belastbaarheid, zowel algemeen als op het gebied van werk, school versus privé. 
 • Energiebalans, belangrijk voor mensen die meerdere rollen en/of petten dragen en door ziekte, beperking en/of handicap. 
 • Interactie met de omgeving, waarbij het vooral gaat om je eigen houding en/of rol hierin. 
 • Binnen bedrijven waarbij medewerkers coaching krijgen op het gebied van balans in de agenda en/of balans werk met privé, alsmede de interactie tussen collega's onderling.
 • De vraag achter de vraag.
 • Hoogsensitiviteit.
 • Sensorische Integratie.