Competenties Ergotherapeut

Voor de juiste informatie over de competenties van de Ergotherapeut verwijs ik naar de site van onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland: www.ergotherapienederland.nl


Tijdens mijn ergotherapeutische loopbaan ben ik mij o.a. gaan specialiseren op het gebied van Sensorische Integratie Therapie (prikkelverwerking), de handfunctie en hoe te handelen in het dagelijks leven; al dan niet met hulpmiddelen, de schrijfvaardigheid bij kinderen en het coachen van jong volwassenen.

Ergotherapeutische en Energetische basiskennis


1. Ik heb Medische Basiskennis (MBK): ik kan de hulpvraag waar nodig in een medisch kader plaatsen en eventueel tijdig onderkennen en verwijzen bij medische problemen die verdere behandeling vereisen.

2. Ik heb Psychosociale Basiskennis (PsBK): ik kan zo nodig adequaat ingaan op psychosociale problematiek en tijdig onderkennen en verwijzen voor psychische problemen die verdere behandeling vereisen.

3. Ik heb Algemene Basiskennis (ABK): algemene basiskennis; kennis over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, wetgeving en gezondheidsethiek (ethische gedragscodes, praktijkrichtlijnen).


Competenties Energetisch Therapeut

Mijn specifiek bij de behandelwijze behorende competenties zijn:

  • Inzicht in diverse voor energetische therapie relevante vormen van bewustzijn, waarnemen en voelen en voldoende kennis om dit in een sociaal-culturele en historische context te plaatsen;
  • Empathisch vermogen, kennis en vaardigheid om met cliënten zinvol te communiceren over hun klachten en over de vorm van hulpverlening die daarbij geboden kan worden;
  • Attitude, vaardigheid en ervaring om energetisch therapeutische behandelingen bij cliënten op een efficiënte en effectieve wijze toe te passen;
  • Belangstelling voor de hele persoon in haar/ zijn psychosociale, culturele en spirituele context met aandacht voor het levensverhaal en daarbij horende zingevingsvragen en vaardigheden om hierin adequaat begeleiding en hulp te bieden.


 Nieuwsgierig naar mijn kennis en vaardigheden


- kijk eens bij mijn Curriculum Vitae -

Innovaties en innoverend leren

Ik ben Ergotherapeut en als zodanig werkzaam geweest in de Kinderrevalidatie, waar ik naast het behandelen van jonge kinderen tot en met jongvolwassene ook veel coaching werk heb verricht. Bij het coachen ging het, vooral bij de ouders van jonge kinderen als bij de jongvolwassenen van de Jongerenpoli, om de balans handicap versus school/werk/(zelfstandig)wonen en de energiehuishouding. En ook voor Ouders: hun eigen normen en waarden versus de handicap van hun zoon of dochter.


Daarnaast heb ik enorm genoten van mijn interactie met de kleuters en onderbouw leerlingen, zowel met en tijdens de Sensorische Integratie Therapie als de behandelingen gericht op de ontwikkeling van de handfunctie. Ik heb hen zien groeien in hun zelfvertrouwen en in hun eigen interactie met de omgeving.


Binnen het Rijnlands Revalidatie Centrum(nu Balans Revalidatie) te Leiden heb ik dan ook volledig mijn talenten kunnen inzetten en mijn kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, zowel op het gebied van Ergotherapie als op het gebied van Coaching.

Mijn speerpunten waren o.a. observeren van handelingen en gedrag; prikkelverwerking en de interactie met de omgeving; handfunctie in relatie tot het dagelijks leven; en met heel veel plezier het begeleiden van stagiaires HBO en Uni (Master).


Ik ben de motor achter verschillende Innovaties geweest, zoals het klassenproject ‘How does your engine run?’ of het veranderen van inzichten ten aanzien van het schrijven.

Ik ben o.a. medeoprichter van het DCD-team (Developmental Cöordination Disorder) en het JOP-team (Jongeren Poli voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar) binnen het Rijnlands Revalidatie Centrum(nu Balans Revalidatie) en zette een samenwerkingsverband op met mytylschool De Thermiek gericht op schrijven, schrijfvaardigheid en schrijfmaterialen (waarbij vingerfitness werd gelanceerd en er een gericht schrijfvaardigheidsonderzoek kwam).

Binnen het DCD-team heb ik de DCD-knutselopdracht ontwikkelt die tijdens de observatie in een korte tijdspanne veel informatie geeft over de prikkelverwerking tijdens het maken van een opdracht.


Curriculum Vitae Ivette

Ergotherapeut sinds 1987, na 1 jaar verpleeghuis, de overstap naar de kinderrevalidatie.

In 1990 kwalificatie Sensorische Integratie Therapeut. Vele cursussen en workshops gevolgd en doorlopen ter verbreding van mijn kennis en vaardigheden. 

In 2023 Mission Possible, kids' skills voor jongeren, een andere manier van coachen.

Sinds 2001 Energetisch behandelaar, mijn Master behaald in 2004. In 2022 de vierjarige opeleiding  Magie van de Ziel afgerond.

Vanaf 2014 mijn eigen behandelmethode Energetische Ergotherapie.  

Nieuwsgierig naar Opleiding, Ervaring en Innovaties?


-Klik op de button hiernaast-