Tarieven en andere informatie


tarieven per 01-08-2023

Onderstaande tarieven zijn voor particulieren, voor alle leeftijden en gelden voor een individueel behandeltraject.

Kennismakingsgesprek

      30 minuten

geen kosten aan verbonden

on-line mogelijk, zelfde tarief

Intake alle behandelingen

      60 minuten

€  120,00 per intake

incl verslag, Momintra en

30 minuten oudergesprek

Behandelingen
Energetische Ergotherapie

45-90 minuten

€   17,00 per 15 minuten

Vrijgevestigde Ergotherapie

45-90 minuten

€   17,00 per 15 minuten


Consult Holistische Coaching

      60 minuten

€   68,00 per consult

on-line mogelijk, zelfde tarief


   > 60 minuten 

€   17,00 per 15 minuten

on-line mogelijk, zelfde tarief

Cliëntgebonden overleg

30-90 minuten

€   17,00 per 15 minuten

on-line mogelijk, zelfde tarief

Reiskosten schoolbezoek, bezoek cliënten of overleg elders


€    0,42 per kilometer


Accreditaties

Ik ben geaccrediteerd voor Ergotherapie en Sensorische Integratie Therapie.


Ik sta ingeschreven bij Ergotherapie Nederland, ik ben aangesloten bij de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI) en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Ik ben Reiki Master (Usui System of Natural Healing) en Integrated Energy Therapie (IET) Advanced geschoold. Voor meer informatie klik op de knoppen hiernaast voor Usui Reiki en IET. 

Algemene voorwaarden

Tipu Hauora hanteert de regel dat wanneer je door omstandigheden niet in de gelegenheid bent

om te komen, dit minimaal 24 uur vóór de afspraak moet worden doorgegeven. Bij annuleren van

de afspraak binnen de gestelde 24 uur, wordt deze in rekening gebracht.

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden, het Privacy Reglement en Hygiene protocol

van Tipu Hauora.

Deze documenten zijn te downloaden, klik hiernaast op Algemene Voorwaarden.  

Privacy reglement

Ook Tipu Hauora voldoet aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u de privacy verklaringvan Tipu Hauora, waarin u kunt lezen hoe wij met uw privacy omgaan.


Dit document is te downloaden, klik hiernaast op Privacy Reglement

Hygiëne protocol rondom Covid-19

Dit document is de te downloaden, klik hiernaast op Hygiëne Protocol Covid-19

Beroepsprofiel Ergotherapeut

Wilje meer weten over het beroepsprofiel, klik dan op de knop hiernaast